kwaliteit, veiligheid & milieu
0800 77 88 881
Direct aanvragen

Keuren van arbeidsmiddelen

Voor sommige arbeidsmiddelen geldt naast een onderhoudsplicht ook een aanvullende keuringsverplichting. Dit is het geval voor de volgende twee situaties:

  1. Als de veiligheid afhangt van de manier van installeren (keuring na installatie)
  2. Als gebruik of invloeden van buitenaf leiden tot slijtage, veroudering of verslechtering (periodieke keuring)

De werkgever moet zelf vaststellen of één of beide keuringsverplichtingen op zijn arbeidsmiddelen van toepassing zijn

Periodieke keuring

De keuring (art. 7.4a, derde lid) voor tijdige opsporing van slijtage, veroudering of verslechtering moet periodiek plaats te vinden. Met zo'n terugkerende keuring en de eventuele beproevingstest kan tevens worden nagegaan of er voldoende onderhoud wordt gepleegd, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden.

Door gebruik te maken van de eigen keurmeester van ARBO Amsterdam bent u verzekerd van onafhankelijkheid en deskundigheid op meerdere vlakken. ARBO Amsterdam kan voor u de volgende periodieke keuringen uitvoeren:

  • NEN 3140 Keuren van Elektrische arbeidsmiddelen
  • NEN 2484 Keuren van draagbaar klimmaterieel
  • NEN 1004 Keuren van rolsteigers
  • NEN 361/363 Keuren van valbeveiliging
  • NEN 818 Keuren van hijsmiddelen

VCA-gecertificeerde organisaties zijn verplicht de periodieke keuringen van arbeidsmiddelen jaarlijks te laten plaatsvinden.

Tevens is bij ARBO Amsterdam de mogelijkheid een eigen keurmeester op te leiden.
Meer informatie vindt u middels onderstaande link.

Cursus Keurmeester NEN 3140Cursus Klimmaterialen, Valbeveiliging & Hijsmiddelen

Aanvraag formulier
Keuringen