kwaliteit, veiligheid & milieu
0800 77 88 881
Direct aanvragen

Cursus VOL VCA 

De Cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) is door ARBO Amsterdam ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) en Centraal College van Deskundigen. De cursus VOL VCA is door het CBR/CCV gecertificeerd in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid (verplichte nascholing voor chauffeursdiploma Code 95).

Stappenplan

De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde:

 • het ontstaan van de cursus;
 • de voordelen van de cursus (voor de cursist en het bedrijf);
 • de duur en inhoud van het cursusprogramma;
 • het aantal uren zelfstudie;
 • de inhoud en het tijdstip van het examen.

Cursusprogramma

De cursus die gedurende 2 dagen of 4 avonden/dagdelen (elk van 4 uur) wordt gegeven bevat de volgende modulen:

 1. Arbeidsomstandigheden en wetgeving
 2. Risico's en beheersmaatregelen
 3. Gevaarlijke stoffen
 4. Brand en explosiegevaar
 5. Besloten ruimten
 6. Gereedschappen en machines
 7. Hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen
 8. Werken op hoogte
 9. Lassen
 10. Persoonlijke beschermingsmiddelen
 11. Veiligheid, gezondheid en milieuwetgeving en Europese richtlijnen
 12. Ontstaan van een ongeval en de gevolgen voor het te voeren beleid
 13. Methodes om veilig werken te bevorderen
 14. Doel van procedures en vergunningen
 15. Taak- & risico analyses
 16. Fysische factoren
 17. Ergonomie

De cursus VOL VCA Veiligheid voor operationeel Leidinggevenden is in verschillende talen te volgen bij ARBO Amsterdam. Klik op onderstaande knop voor het cursusaanbod.

VCA Cursus in verschillende talen

Proefexamen

Bij de aanvang van elk volgend cursusdeel wordt de cursist een proefexamen afgenomen. De resultaten hiervan worden uitvoerig met de cursisten besproken. Zo nodig zal de docent aangeven dat meer zelfstudie gewenst is.

Docent

De cursus wordt verzorgd door een docent van ARBO Amsterdam onder de directe verantwoordelijkheid van de opleidingscoördinator en de directie van ARBO Amsterdam.

Examen en diploma

Na afronding van de cursus zullen de cursisten het examen afleggen. Tijdens dit examen, dat valt onder de NEN-EN 45013, worden aan de cursist 70 meerkeuzevragen voorgelegd. Bij goed gevolg wordt aan elke cursist het Diploma VOL-VCA uitgereikt. Deze heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. 

Deelname

Tijdens deelname van al onze cursussen is inbegrepen:

 • Lesdag(en) in modern lokaal met moderne audiovisuele apparatuur;
 • Deskundige, opgeleide en ervaren docenten;
 • Lesmateriaal in eigendom;
 • Maaltijd per lesdag;
 • Koffie & thee;
 • Examen.

Aanvraag formulier
Cursus VOL VCA Veiligheid voor operationeel leidinggevenden