kwaliteit, veiligheid & milieu
0800 77 88 881
Direct aanvragen

NEN-EN 1090 Certificatie

Om staal- en aluminiumconstructies te mogen leveren onder CE-markering, moet de fabrikant een FPC-systeem (Factory Production Control) op basis van NEN-EN 1090-1 implementeren. Dit systeem moet worden gecertificeerd certificerende instelling.

De norm EN 1090-1 stelt eisen ten aanzien van het FPC-systeem. De belangrijkste zijn:

  • Technische specificaties ten aanzien van staal volgens EN 1090-2
  • Geschiktheid en traceerbaarheid van materialen
  • Borging van lasprocessen
  • Uitvoering controles en inspecties
  • Corrosiebescherming (verzinken)

De zwaarte van de eisen is afhankelijk van de betreffende uitvoeringsklasse (EXC1 t/m EXC4), afhankelijk van het risico.

Aan de hand van het stappenplan werken wij samen met u (en uw personeelsleden) aan een passend kwaliteitsmanagementsysteem conform NEN-EN 1090, dat geschikt is voor certificatie. Het is nog wel belangrijker dat het kwaliteitsmanagementsysteem u ondersteunt bij het verbeteren van uw prestatie en het voldoen aan wet- en regelgeving.

ARBO Amsterdam kan u ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw kwaliteitsmanagementsysteem. Er is ruime ervaring met de NEN-EN 1090 normen.


Aanvraag formulier
NEN-EN-1090