kwaliteit, veiligheid & milieu
0800 77 88 881
Direct aanvragen

CO2-Prestatieladder

ARBO Amsterdam kan u en uw organisatie ondersteunen bij het implementeren, het succesvol behalen en het behouden van het certificaat. Met ARBO Amsterdam als partner bent u verzekerd van kwalitatief maatwerk en oplossing gericht op de CO2-Prestatieladder.

Implementatie van de CO2-Prestatieladder gebeurt aan de hand van de volgende stappen:

  1. Het in kaart brengen van de eigen CO2-uitstoot en die van de leveranciers;
  2. Zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen;
  3. Het uitvoeren van maatregelen die de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug dringen;
  4. De verworven kennis transparant delen;
  5. Samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen;
  6. Interne toetsing;
  7. Certificering.

Aan de hand van het stappenplan werken wij samen met u (en uw personeelsleden) aan een systeem dat geschikt is voor certificatie.

ARBO Amsterdam kan u ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw CO2-managementsysteem.

Aanvraag formulier
CO2-Prestatieladder