kwaliteit, veiligheid & milieu
0800 77 88 881
Direct aanvragen

VCA Certificatie 

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Het VCA certificaat is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren. Bijvoorbeeld bedrijven in de bouw. Afhankelijk van het bedrijf en de situatie zijn er drie certificatie niveaus: 

 • VCA* (VCA 1 ster): dit certificatie niveau is vooral bedoeld voor kleinere bedrijven die meestal als onderaannemer werkzaam zijn. 
 • VCA** (VCA 2 sterren): dit certificatie niveau is vooral bedoeld voor grotere bedrijven die meestal als hoofdaannemer werkzaam zijn. 
 • VCAP (VCA Petrochemie): dit certificatie niveau is speciaal bedoeld voor bedrijven die werkzaam zijn in de petrochemische sector. 

  Met behulp van het VCA certificaat toont u aan dat VGM een integraal onderdeel is van uw bedrijfsvoering, waaraan continu wordt gewerkt.  

  Projectopzet  

  De VCA norm is een checklist. Het bestaat uit 11 hoofdstukken waarin, afhankelijk van het niveau (VCA*/VCA**/VCAP), staat omschreven wat de eisen zijn. Door middel van een scan bepalen wij o.a. voor welk certificaat uw bedrijf in aanmerking komt, wat er al aanwezig is in uw bedrijf en waar punten liggen die aangepast c.q. verbeterd kunnen worden. Aan de hand hiervan maken wij samen met u een stappenplan om uw bedrijf gereed te maken voor certificatie. 

  Onderwerpen zoals het uitvoeren van een RI&E, keuren van materieel en middelen en het opleiden van het personeel zijn enkele voorbeelden van de eisen. ARBO Amsterdam kan tevens helpen bij voldoen aan de omschreven eisen.   

  ARBO Amsterdam kan u ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw VCA systeem. Er is ruime ervaring met alle certificatieniveaus van de VCA.

  Aanvraag formulier
  VCA