kwaliteit, veiligheid & milieu
0800 77 88 881
Direct aanvragen

BHV Cursus Bedrijfshulpverlening in Amsterdam

De Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) is door ARBO Amsterdam ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening te Rotterdam (NIBHV). De cursus Basis BHV is door het CBR/CCV gecertificeerd in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid (verplichte nascholing voor chauffeursdiploma Code 95).

Wat is BHV?

BHV staat letterlijk voor Bedrijfshulpverlening. Tijdens de BHV cursus bij ARBO Amsterdam leert de cursist, die na het volgen bedrijfshulpverlener is, hoe te handelen tijdens ongevallen, reanimaties en brand op de werkvloer en hoe grotere gevaren kunnen worden voorkomen. Tevens wordt de cursist opgeleid in het communiceren met hulpdiensten en het evacueren.

Is een BHV cursus verplicht?

Volgens de ARBO-wet dienen alle bedrijven, instellingen en organisaties (vanaf 1 medewerker) in Nederland de beschikking te hebben over een goed opgeleide persoon, die in staat is in het geval van ongevallen of calamiteiten eerste hulp te verlenen. De cursus bedrijfshulpverlener stelt u in staat aan deze verplichting te voldoen en de veiligheid op de werkvloer te waarborgen.

Wat leer je tijdens de BHV cursus?

Tijdens de cursus bedrijfshulpverlening leert de cursist hoe om te gaan in gevaarlijke situaties, tijdens ongevallen en/of brand en gedurende reanimaties. Ook leert de cursist hoe hij of zij een ruimte of gebouw moet evacueren en hoe hij of zij het beste kan communiceren met hulpverleners. 

BHV certificering en geldigheid

Na het succesvol afronden van de cursus ontvangt de cursist een officieel, persoonsgebonden certificaat. Het BHV certificaat is 1 jaar geldig, hierna dient het certificaat opnieuw behaald te worden middels de herhalingscursus.

BHV diploma verlengen 

Om het certificaat "bedrijfshulpverlening" te kunnen verlengen, dient de cursist de herhalingscursus BHV te volgen. Met de cursus HBHV kan de bhv'er de kennis up to date houden en de geldigheid van het certificaat met een jaar verlengen. De herhalingscursus duurt 2 dagdelen. 

BHV Cursus in Amsterdam

De cursus bedrijfshulpverlening in Amsterdam duurt 2 dagen of 4 avonden/dagdelen (elk van 4 uur) wordt gegeven bevat de volgende modulen:

Dag 1

 • Taken van de bedrijfshulpverlener
 • Communicatie tijdens incidenten
 • Brandbestrijding
 • OntruimingsplanBrand blusinstructie
 • Examen

Dag 2

 • Bewustzijnstoornissen
 • Ademhalingsstoornissen
 • Circulatiestoornissen
 • Beademing
 • Reanimatie
 • Bloedingen
 • Examen

  Beide modulen bestaan uit een theoretische en een praktijk gedeelte. Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten. Door het stellen van "open" vragen en het voeren van gerichte gesprekken ziet hij erop toe dat de lesstof begrepen en gedragen wordt.
  Alle cursusmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen en alle dagopleidingen zijn inclusief de lunch. In overleg met u wordt de training gedurende werktijd, de avond of het weekend gepland, hetzij in-company of op locatie. Vanzelfsprekend behoort de open inschrijving ook tot de mogelijkheden.


  Docent

  De cursus zal worden verzorgd door een docent van ARBO Amsterdam onder de directe verantwoordelijkheid van de opleidingscoördinator en de directie van ARBO Amsterdam.

  Deelname

  Tijdens deelname van al onze cursussen is inbegrepen:

  • Lesdag(en) in modern lokaal met moderne audiovisuele apparatuur;
  • Deskundige, opgeleide en ervaren docenten;
  • Lesmateriaal in eigendom;
  • Maaltijd per lesdag;
  • Koffie & thee;
  • Examen.

Aanvraag formulier
Cursus Bedrijfshulpverlening BHV