Bedrijfs VCA Certificatie

Bedrijven die in de onderaanneming werken, worden steeds vaker geconfronteerd met de eis van de aanbieder om zekerheden te verstrekken op veiligheidsgebied. Concreet: u als onderaannemer kunt niet meer alleen op prijs/kwaliteit concurreren. Uw bedrijf dient gecertificeerd en uw mensen opgeleid te zijn. ARBO Amsterdam ondersteunt bedrijven bij het opzetten, integreren, implementeren en certificeren van VCA*/** zorgsystemen VCA staat voor Veiligheids Checklist Aannemers en bevat een aantal concrete eisen. Indien uw bedrijf kan voldoen aan deze eisen komt uw bedrijf in aanmerking voor certificatie. De VCA maakt een onderscheidt in de omvang van een bedrijf v.w.b. de zwaarte van het systeem. Bedrijven tot 35 medewerkers die niet als hoofdaannemer optreden komen in aanmerking voor een VCA*-certificaat. Bedrijven met meer dan 35 medewerkers of bedrijven die wel veelvuldig optreden als hoofdaannemer moeten aan een groter aantal eisen uit de VCA voldoen. Indien deze bedrijven hieraan voldoen komen zij in aanmerking voor het VCA**-certificaat.

Met behulp van het VCA-certificaat toont u aan dat Veiligheid een integraal onderdeel is van uw bedrijfsvoering, waaraan continue wordt gewerkt. Door middel van een doorlichting bepalen wij o.a. voor welk certificaat uw bedrijf in aanmerking komt, wat er al aanwezig is in uw bedrijf (checklisten,opleidingen RI&E , keuringen, etc.) en waar punten liggen die aangepast c.q. verbetert kunnen worden (noodzakelijke registers, verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, etc.). Aan de hand hiervan maken wij samen met u een stappenplan om uw bedrijf gereed te maken voor certificatie.

Vanzelfsprekend kan ARBO Amsterdam u ondersteunen in de keuze van de certificerende instantie en begeleiden wij het certificatieproces. U bent bij ons aan het juiste adres

Aanvraagformulierr

Bedrijfs VCA certificatie

Bedrijfsnaam : *
Contactpersoon : *
Adres : *
Postcode : 
Woonplaats : *
Telefoonnummer : *
Fax-nummer : 
E-mail adres : *
Type/Branche bedrijf : 
Aantal cursisten : 
Eventuele
vragen en/of opmerkingen :