ARBO Amsterdam is een landelijk opererend bedrijf dat gespecialiseerd is op het gebied van Veiligheid (Arbo), Kwaliteit en Milieu. Wij adviseren u over alle veiligheids- en kwaliteitskwesties binnen uw bedrijf en verzorgen opleidingen voor uw personeel. Onze medewerkers zijn goed opgeleide specialisten met een brede kennis en ervaring uit het bedrijfsleven, gekenmerkt door een projectgerichte pragmatische aanpak. Een veiligheids- en kwaliteitscertificaat wordt steeds meer gevraagd en als voorwaarde gesteld om te mogen leveren of om mee te mogen doen. Tevens moeten bedrijven voldoen aan de eisen vanuit de Arbo-wet.

Vele ondernemers hebben reeds gebruik gemaakt van de opleidingen en de diensten van ARBO Amsterdam, zoals het opzetten en begeleiden van haar veiligheidssysteem en/of kwaliteitssysteem en hebben voortvarend het beoogde certificaat verkregen.

ARBO Amsterdam is gecertificeerd volgens de hoogste kwaliteitszorg-systeem ISO 9001:2008, arbo-veiligheidssysteem VCA * 2008/5.1 en milieuzorgsysteem ISO 14001:2004 . Tevens is ARBO Amsterdam door het 'Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening' (NIBHV) erkend als officieel opleidingsinstituut.

De cursussen Basis Veiligheid VCA, VOL VCA, Bedrijfshulpverlening (BHV) en Herhaling Bedrijfshulpverlening (BHV) zijn door het CBR/CCV gecertificeerd in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid (verplichte nascholing voor chauffeursdiploma Code 95).

Met ARBO Amsterdam als partner bent u verzekerd van kwalitatief maatwerk en oplossing voor al uw arbo- en kwaliteitsknelpunten.